Játékszabály

„Ünnepeld velünk a 25 éves születésnapunkat!” elnevezésű nyereményjáték hivatalos játékszabályzata és adatvédelmi tájékoztatója

1. A játék szervezője:

„Ünnepeld velünk a 25 éves születésnapunkat!” elnevezéssel a dm Kft. (2046 Törökbálint, Depo Pf. 4.) a továbbiakban „Szervező”, a dm Kft. vásárlói számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”. A játék lebonyolítója a Mediator Group Kft., (1034 Budapest, Bécsi út 58.) a továbbiakban „Lebonyolító”.

2. A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban részt vehet, minden magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes személy, aki

 • a Játék időtartama alatt bámely magyarországi dm üzletben dm márkás terméket (lsd. 4. pont) vásárol, majd
 • a dm Facebook oldaláról elérhető 25evesadm.dmjatek.hu oldalon, a továbbiakban: ”Weboldal”, előbb személyes adataival regisztrál, majd
 • megadja a vásárlást igazoló blokk/nyugta adtait a Weboldalon, a továbbiakban: „Pályázat”
a továbbiakban fentiek együttesen „Játékos”. A Játékban a Szervező és a Lebonyolító dolgozói, valamint ezen személyek (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet vagy lakcímet ad meg, érvényesen nem vehet részt.

3. A Játék időtartama:

A Játék 2018. május 03. üzletnyitásoktól – 2018. május 30. 23:59:59 percéig tart.

A vásárlásoknak a fenti időtartamban kell megtörténniük.

A Pályázatok beérkezésének 2018. május 30. 23:59:59 óráig kell megtörténniük.

A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni, az ezen időszak előtt és után beérkezett Pályázatok érvénytelennek tekintendők.

A Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

A Játék 2 fő részből áll:

Heti ajándékkártya sorsolások:

 1. 1. Időszak: 2018. május 3-6. (sorsolás: 2018. május 7. 11:00 óra)
 2. 2. Időszak: 2018. május 7-13. (sorsolás: 2018. május 14. 11:00 óra)
 3. 3. Időszak: 2018. május 14-20. (sorsolás: 2018.május 22. 11:00 óra)
 4. 4. Időszak: 2018. május 21-27. (sorsolás: 2018. május 28. 11:00 óra)
 5. 5. Időszak: 2018. május 28-30. (sorsolás: 2018. május 31. 11:00 óra)

Fődíj sorsolása:

 • 2018. június 4. 11:00 óra

Az egyes időszakok sorsolásain az adott időszak folyamán beérkezett érvényes Pályázatok vesznek részt, míg a fődíj sorsoláson a Játék teljes időtartama alatt beérkezett érvényes, de részidőszak sorsoláson ki nem sorsolt Pályázatok vesznek részt.

4. A Játékban résztvevő termékek:

A Játékban valamennyi magyarországi dm üzletben vásárolt dm márkás termék részt vesz, az adott üzletben található készlet erejéig. Az egyes üzletekben az aktuális készletek eltérőek lehetnek.

A dm saját márkás termékeinek listája megtalálható a www.dm.hu weboldalon: https://www.dm.hu/dm-markak/

5. Regisztráció, Pályázatbeküldés:
5.1. Regisztráció:

A regisztráció során az alábbi valós – hatósági igazolvánnyal igazolható – adatok hiánytalan megadása szükséges:

 • név
 • saját e-mail cím
 • lakóhelyének irányítószáma
 • saját jelszó
 • a regisztrálási folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia jelen Játék Játékszabályzatát és adatvédelmi tájékoztatóját
A regisztráció során a Játékos önkéntesen hozzájárulhat a NUR - Neckermann – utazás Szolgáltató Kft. hírlevélre való feliratkozásra. Melynek következményeként a főnyereményt felajánló partner marketing céllal megkeresheti. Az adatokat ebben az esetben a NUR – Neckermann – utazás Szolgáltató Kft. kezeli. Részletek az adatkezelésről: https://www.neckermann.hu/adatvedelem

5.2. Pályázatbeküldés:

A regisztrációt követően a Játékos a fenti pontokban részletezettek szerinti vásárlásával, a vásárlást igazoló blokkról, a Weboldalon az alábbi adatokat megadva küldheti be Pályázatát a Játékra:

 • a dm bolt száma (a nyugta fejlécének 4. sora)
 • AP kód (a nyugta utolsó sora; AP betűk után A és 8 db számjegy)
 • NAV Ellenőrző Kód (a nyugta utolsó előtti sora; 5 karakter)
 • vásárlás dátuma
 • vásárlás időpontja
 • az adott blokkon megvásárolt, a Játékban résztvevő termékek száma
Minden Pályázatbeküldés megtörténtéről képernyőüzenetben kap értesítést a Játékos, továbbá fiókjába belépve is láthatja korábbi Pályázatbeküldéseit.

Abban az esetben, ha a Játékos egy vásárlás alkalmával több, a Játékban résztvevő terméket vásárol, és annak darabszámát feltünteti a Pályázatban, akkor az a megvásárolt termék darabszámával megegyező számú Pályázatként kerül figyelembe-vételre és a Játékos a sorsolásokon ennyiszeres nyerési eséllyel vesz részt A nyeremény átvételének feltétele, hogy a Pályázatban beküldött darabszám nem nagyobb, mint a vásárlást igazoló blokkon szereplő Játékban résztvevő termékek száma.

5.3. Általános információk a részvételt illetően:

Egy vásárlást igazoló blokk adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be.

Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol, legalább egy, a Játékban résztvevő terméket, és egy-egy Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait, illetve amennyiben az 5.2. pontban leírtak szerint egy vásárlás alkalmával több, a Játékban résztvevő terméket vásárol, és annak darabszámát feltünteti a Pályázatban, akkor az a megvásárolt termék darabszámával megegyező számú Pályázatként kerül figyelembe-vételre.

Egy Pályázatban csak egy vásárlás adatai küldhetők be.

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Pályázatot a Játékra.

Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen, vagyis csak egy fiók létrehozásához használható fel.

Egy Játékos a Játékban összesen maximum 10 db blokkal vehet részt.

Egy Játékos a Játék során összesen maximum 10 érvénytelen Pályázatot küldhet be, ezt követően az adott Játékos kizárásra kerül.

A vásárlást igazoló blokk eredeti példányát 2018. június 30-ig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási bizonylat bemutatása szükséges.

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt.

A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a vásárlás során blokk, vagyis nyugta vagy magánszemély nevére kiállított egyszerűsített számla került kiállításra.

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2018. május 30-án, 23:59:59-ig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

6. Sorsolások:
A részidőszakok – sorsolásai:

Egy részidőszaki sorsoláson belül ugyanaz a Játékos csak egyszer kerülhet ki nyertesként. Valamint az egymást követő részidőszaki sorsolásokon csak olyan Játékos nyerhet ajándékkártyát, akinek a pályázata korábban nem került kisorsolásra. Amennyiben mégis olyan személy kerül kisorsolásra, aki már korábban nyertesként lett kiválasztva, akkor a nyeremény a tartaléknyertesre száll át.

A sorsolásokra az egyes időszakokra vonatkozóan a következő időpontokban kerül sor:

1. Időszak: 2018. május 3-6. (sorsolás: 2018. május 7. 11:00 óra)

2. Időszak: 2018. május 7-13. (sorsolás: 2018. május 14. 11:00 óra)

3. Időszak: 2018. május 14-20. (sorsolás: 2018.május 22. 11:00 óra)

4. Időszak: 2018. május 21-27. (sorsolás: 2018. május 28. 11:00 óra)

5. Időszak: 2018. május 28-30. (sorsolás: 2018. május 31. 11:00 óra)

Fődíj sorsolása:

A fődíj sorsolására 2018. június 4-én, 11 órakor kerül sor, ahol a Játék teljes időtartama alatt beérkezett érvényes, de részidőszak sorsoláson ki nem sorsolt Pályázatok vesznek részt.

Valamennyi sorsolásra az adott napokon, a Mediator Group Kft. irodájában, (1034 Budapest, Bécsi út 58.) kerül sor, egy, a véletlenszerűség elvének megfelelő, hitelesített sorsoló program által.

A sorsolásokon csak érvényes Pályázatok vesznek részt.

A nyertesek személye – név és irányítószám - a sorsolást és érvényesítést követően a www.25evesadm.dmjatek.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékosok a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulásukat adják.

7. Nyeremények, tartaléknyertesek:

Egy Pályázattal csak egy nyeremény nyerhető meg.

7.1. Fődíj:

Valamennyi érvényes és részidőszak sorsoláson ki nem sorsolt Pályázat közül 1 db Fődíj kerül kisorsolásra:

1 db családi nyaralás Törökországba 2 felnőtt és 2 gyermek (maximum 12 éves) részére 4 csillagos szállodában a NUR - Neckermann – utazás Szolgáltató Kft. jóvoltából. Az utazás időtartama 7 éj/8 nap.

Részletek:

 • All Inclusive ellátással
 • 2018-as nyári charter üzemeltetési szezonban (április-szeptember), előre egyeztetett és a Neckermann által visszaigazolt időpontban.
 • A nyeremény tartalmazza a Neckermann charter repülőjegyet illetékkel együtt, a transzfert, szállást, valamint az All Inclusive ellátást.

Ha idősebb a gyermek, mint 12 éves vagy több gyermek van, akkor egyedileg tud a N-U-R ajánlatot adni. Idősebb a gyermeknél szállodai felárra lehet számítani, több gyermek esetén pedig a megfelelő szállodai szoba (pl. suit típus) kapacitástól függ az egyedi ár.

7.2 Részidőszaki nyeremények:

Valamennyi érvényes az adott részidőszakban beérkezett Pályázat közül részidőszakonként 5 db, azaz a Játék során összesen 25 db, 10.000 Ft értékű dm ajándékkártya kerül kisorsolásra. Az ajándékkártya a feltöltéstől számított 5 évig beváltható a magyarországi dm üzletekben.

Egy részidőszaki sorsoláson belül ugyanaz a Játékos csak egyszer kerülhet ki nyertesként. Valamint az egymást követő részidőszaki sorsolásokon csak olyan Játékos nyerhet ajándékkártyát, akinek a pályázata korábban nem került kisorsolásra. Amennyiben mégis olyan személy kerül kisorsolásra, aki már korábban nyertesként lett kiválasztva, akkor a nyeremény a tartaléknyertesre száll át.

A fődíjra vonatkozóan 10 db, míg a részidőszaki nyereményekre sorsolásonként 5 db tartalék nyertes kerül kisorsolásra.

8. Nyeremény átadása, illetve átvétele:

A sorsolásokat követően a Lebonyolító 2 alkalommal e-mailben próbálja meg elérni és tájékoztatni a kisorsolt Pályázatot beküldő Játékosokat. A nyertesek a nyereményüket kizárólag a beküldött nyertes Pályázatban szereplő vásárlást igazoló eredeti blokk teljes terjedelmében történő beküldését követően veheti át, melynek az első értesítést követő 10 napon belül kell megérkeznie. Postai cím: 25 éves a dm nyereményjáték! – Mediator Group Kft. (1034 Budapest, Bécsi út 58.).

Amennyiben a nyertestől az eredeti blokk, az első értesítéstől számított 10 napon belül nem érkezik meg a Lebonyolító részére vagy a nyertes egyéb okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, nem igazolja Játékban résztvevő termék vásárlását, eltérőek a Pályázatban megadott adatok az eredeti vásárlási bizonylaton szereplő adatoktól) úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre.

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A beküldött regisztrációk/blokkok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

A nyeremények átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertes előzetesen megküldte a nyertes eredeti blokkot, annak érvényességét a Lebonyolító a Szervező jóváhagyásával visszaigazolta.

Nyertesek a részidőszaki nyereményüket postai úton kapják meg.

A fődíjat a nyertes Játékos A NUR - Neckermann – utazás Szolgáltató Kft-val egyeztetett időpontban – veheti át.

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható bizonylattal nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel pályázó Játékos utólagosan kizárásra kerül. A blokkon egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, (vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül), és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal részt vevő, csapatban játszó, számítógépes manipulációt végrehajtó, stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A nyeremények sorsolását követően a nyertesek neve és irányítószáma nyilvánosságra kerül, felkerül a játék weboldalára, a nyertesek fül alá (www.25evesadm.dmjatek.hu) . Ezen felül a nyertesekkel kapcsolatosan médiamegjelenések is lehetségesek. Sajtóközleményben nyilvánosságra kerül a nyertes neve és irányítószáma, valamint az átadás során képi/videós felvételek készülhetnek. Melyek felkerülnek a dm saját felületeire (dm weboldal, social media csatornák). A játékos a blokk sorszámának feltöltésével önkéntesenhozzájárul ahhoz, hogy a neve és irányítószáma nyertesség esetén nyilvánosságra kerüljenek.

9. Nyereményadó:

A Szervező által jutatott nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

A nyeremény átvételével és használatával járó egyéb költségek, például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási a nyertest terhelik.

10. Információ a Játékról:

A hivatalos Játékszabály megtalálható a www.25evesadm.dmjatek.hu oldalon, valamint a dm weboldalán: www.dm.hu.

A Játék ideje alatt, illetve 2018. június 30-ig a Lebonyolító információs e-mail címet (dmjatek@mediator.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra.

A Játék májusban Budapesten és vidéken citylight és óriásplakát felületeken, social media csatornákon, dm kommunikációs felületeken (magazin, honlap, stb.), teljes üzlethálózatban bolti POS anyagokon, a Neckermann Utazási Irodáiban, a dm rendezvényein, Print kiadványokban kerül meghirdetésre.

11. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a személyes adatainak a dm Kft. által a „Ünnepeld velünk a 25 éves születésnapunkat!” nyereményjáték lebonyolításához szükséges kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Személyes adatai természetes személyeknek vannak. Személyes adat minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Személyes adat például a név, a telefonszám, az email-cím.

A személyes adatokat a mindenkor irányadó európai és magyar jogszabályoknak (a továbbiakban: "Irányadó Jogszabályok") megfelelően kezeljük. Ezek különösen az alábbiak:

 • a) az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról ("Adatvédelmi Irányelv"), amely 2018. május 24-éig alkalmazandó;
 • b) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: "GDPR"), amely 2018. május 25-étől alkalmazandó;
 • c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.").

A fent említett jogszabályok bármilyen módosulása esetén a mindenkor hatályos változatuk az irányadó. Abban az esetben, ha ezen jogszabályok bármelyikét másik jogszabály váltja fel, akkor utóbbi jogszabály rendelkezései irányadóak.

Milyen személyes adatokat kezelünk vagy dolgozunk fel és mennyi ideig?

1. Adatkezelési cél: pályázat lebonyolítása, regisztráció www.25evesadm.dmjatek.hu oldalon, kapcsolattartás

Kezelt adatok köre: Játékos neve, e-mail címe, irányítószáma, blokk adatai és IP címe.

Megőrzési idő: 2018. szeptember 30-ig.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 • postai úton: dm Kft. 2030 Érd, Fiastyúk utca 3. dm Ügyfélszolgálat címzéssel
 • e-mail útján: adatvedelem@dm.hu

Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

2. Neckermann hírlevélre történő feliratkozás lehetősége a regisztráció során

Regisztráció során a pályázók feliratkozhatnak a Neckermann hírlevél szolgáltatására, részletekről a Neckermann adatkezelési tájékoztatójából, az alábbi linken tájékozódhat: https://www.neckermann.hu/adatvedelem

Adatkezelő: N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. székhely: 1117 Budapest Dayka Gábor u. 5. Adószám: 10839058-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09-253181

3. Nyertesség esetén további adatkezelési célok:

a) az Ön neve és lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti település megnevezése, továbbá a nyertes személyének nyilvános – a sorsolás tisztaságának igazolását biztosító – bejelentése.

Kezelt adatok köre: teljes név, lakcím

Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

Megőrzési idő: 2018. július 31.

b) az Ön neve, lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve a nyeremény értéke tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapuló törvényi kötelezettségek teljesítése.

Kezelt adatok köre: a nyertes, tartaléknyertes által beküldött, illetve e-mailben bemutatott érvényes dokumentumok alapján a rögzítésre kerül a nyertes neve, lakcíme, valamint a nyeremény átadásához, a kapcsolattartáshoz, valamint az esetleges adók, más közterhek megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok (telefonszám).

Megőrzési idő: 8 év.

Adatkezelés jogalapja: 2017. évi CL. törvény, számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

c) nyertesek média megjelenései a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagokban (pl.: fénykép, videó, FB poszt, sajtóközlemény)

Kezelt adatok köre: nyertes neve, képmása

Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

Megőrzési idő: A közzétételtől számított 2 év.

12. Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A rögzített adatok tekintetében az adatkezelő a dm Kft. (2046 Törökbálint, Depo pf. 4., cégjegyzékszám: 13-09-078006, képviseli: Józsa Mariann cégvezető.), kivéve a hírlevél szolgáltatás feliratkozásánál, ebben az esetben adatkezelő a N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. székhely: 1117 Budapest Dayka Gábor u. 5. Adószám: 10839058-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09-253181

A dm, mint adatkezelő e tevékenysége során adatfeldolgozóként igénybe veszi

a játékot lebonyolító Mediator Group Kft.-t (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 58, cégjegyzékszám: 01 09 864793), amely a Játékfelületeket üzemelteti és a játékkal összefüggésben Önnel a kapcsolatot tartja.

A nyertesek nevét és a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerinti település megnevezését a sorsolást követően a dm Kft. nyilvánosságra hozza.

A nyertesek azonosító adatai az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott körben és esetekben az adóhatóság részére átadásra kerülhetnek.

Az adatkezelő a személyes adatokat addig kezeli, míg az adatkezelés célja megszűnik, vagy az adatalany az adatkezelőhöz címzetten a megadott hozzájárulását vissza nem vonja.

A hozzájárulás bármikor visszavonható, azonban a hozzájárulás visszavonása a megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Amennyiben a sorsolást megelőzően történik a hozzájárulás visszavonása, illetve törlési kérelem előterjesztése, úgy a Játékos a játékból törli magát, így a sorsoláson sem tud részt venni.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

13.Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek
1. Milyen jogok állnak a rendelkezésére?

Jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatok tekintetében

 • a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • b) a személyes adatok helyesbítését kérje;
 • c) a személyes adatok törlését kérje;
 • d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 • e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 • f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog), amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak;
 • g) amennyiben a személyes adatokat hozzájárulás alapján kezeljük, akkor a hozzájárulást bármikor visszavonható.

A kérelme nyomán hozott intézkedésekről indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatunk (a GDPR alkalmazásáig, azaz 2018. május 25-éig ez a határidő 25 naptári nap). Ha elektronikus úton nyújtottad be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikusan adjuk meg kivéve, ha ezt kifejezetten másként kéri. Amennyiben a fenti időtartamon belül nem teszünk intézkedéseket a kérelme nyomán, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül (a GDPR alkalmazásáig, azaz 2018. május 25-éig ez a határidő 25 naptári nap) tájékoztatunk az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben nem ért egyet a válaszunkkal vagy intézkedésünkkel, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére (lásd lenti 15. pont).

Minden olyan címzettet tájékoztatunk a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A kérésére tájékoztatást adunk e címzettekről.

Az egyes érintetti jogokra vonatkozó részletes információk:

Ad a) Az érintett hozzáférési joga

Jogosult arra, hogy a dm-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adataidnak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a dm közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Ad b) Helyesbítés

Jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Ad c) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a) a személyes adatokra már nincs szükség;
 • b) az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra került, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • c) tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • e) a személyes adatokat az Irányadó Jogszabályok, vagy bíróság vagy hatóság döntése alapján törölni kell.

A személyes adatok törlését jogszerűen tagadhatjuk meg az Irányadó Jogszabályokban meghatározott esetekben, így különösen akkor, ha azok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ad d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • c) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • d) a személyes adatok kezelése jogos érdek alapján kerül sor és tiltakozott az adatkezelés ellen: ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi vagy más jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk.

Ad e) A tiltakozáshoz való jog

Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok további kezelésére nem kerülhet sor, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ilyen esetekben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. (Ez a bekezdés a GDPR hatályba lépését, azaz 2018. május 25-ét követően alkalmazandó.)

Ad f) Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben ez mások jogait és szabadságait nem sérti, jogosult arra, hogy személyes adataid tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti azt, hogy ezeket az adatokat közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelő részére. Mindkét esetben az adathordozhatóság feltételei az alábbiak, hogy egyfelől az Adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, másfelől az adatkezelés automatizált módon történik.

Ad g) A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az Adatkezelés jogalapja hozzájárulás, akkor ez bármely időpontban visszavonható, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott Adatkezelés jogszerűségét.

14. Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére?

Amennyiben nem ért egyet a megkeresésedre adott válaszunkkal vagy intézkedésünkkel, vagy úgy gondolja, hogy jogai sérelmet szenvedtek, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelés bejelentésre került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, a nyilvántartási szám: NAIH-145820/2018.